Виробництво

Чисті приміщення

Всi технологiчнi процеси проходять в чистих примiщеннях, якi розподілені на класи чистоти А, С, Д. Заданi класи чистоти забезпечуються трьох степеневою системою фiльтрацiї повiтря. На першiй стадiї, для захисту повiтря вiд забруднення, встановленi фiльтри грубого очищення; на другiй стадiї встановленi фiльтри тонкої очистки класа F9 з ефективнiстю фiльтрацiї 95%; на третiй стадiї HEPA фiльтри класа Н13 з ефективнiстю фiльтрацiї 99,97%. Система клiмат контролю забезпечує постiйний контроль показникiв температури, вiдносної вологи, перепаду тиску, допустимої кiлькостi часток та мiкроорганiзмiв в повiтрi робочої зони.

Конструкцiї чистих примiщень виконанi згiдно конструкторсько-технологiчної документацiї із використанням сертифiкованих технологiй i матерiалів, випробуваних часом, якi витримують процес дезобробки. Використовуються гiпсокартонi конструкцiї i перегородки типу "сандвiч", встановленi пiдвiснi стелi, металопластиковi вiкна.

Епоксидне та лiнолiумне покриття підлоги, яке має гладеньку поверхню, не видiляє часток та газiв і являється антистатичним з високою електропровiднiстю i вiдповiдає всiм вимогам до чистих приміщень.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ +380 (44) 496-4113