Виробництво

Контроль якості

Політика у сфері якості є невід'ємною частиною загальної політики підприємства та спрямована на підтримку сучасних стандартів якості продукції , що виробляє ДП Фарматрейд

Основна стратегічна ціль підприємства – стати виробником європейського рівня з використанням досягнень світової практики в інтересах персоналу, споживачів і суспільства в цілому.

Якість, безпека, ефективність та доступність лікарських засобів є нашими головними пріоритетами.

Напрямки діяльності у сфері якості реалізуються через:

  • розроблення, впровадження, підтримування, постійне аналізування і розвиток фармацевтичної системи якості, яка інтегрована з вимогами GMP, GDP, GSP, G(Q)CLP та основними принципами Міжнародної Організації з Гармонізації (ICH Q9 та ICH Q10) та системи управління якістю згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 17025, ISO 13485;

  • постійне підвищення результативності системи управління якістю через моніторинг та удосконалення процесів;

  • постійне оцінювання рівня задоволеності споживачів і систематичну діяльність, спрямовану на підвищення цього рівня;

  • формування свідомості персоналу в сфері якості за рахунок підвищення рівня компетентності та професійності, забезпечення мотивації;

  • ретельне виконання норм, що відносяться до охорони навколишнього середовища, забезпечення відповідних умов праці для працівників;

  • використання передових технологій виробництва (освоєння нових технологій та модернізація обладнання);

  • співробітництво з надійними постачальниками продукції і послуг, а також з іншими сторонами, зацікавленими нашою діяльністю;

  • тісне співробітництво з клієнтами на всіх етапах життєвого циклу продукції.

Вище керівництво ДП «Фарматрейд» забезпечує необхідні засоби для реалізації політики у сфері якості, здійснює систематичний перегляд результативності впровадження фармацевтичної системи якості та системи управління якістю з метою їх постійного покращення, несе відповідальність за відповідність фармацевтичної системи якості та системи управління якістю вимогам міжнародних стандартів та гарантує, що політика якості і цілі у сфері якості – відомі та зрозумілі всім працівникам.

Вище керівництво зобов’язується всебічно підтримувати ідеї та пропозиції працівників, спрямовані на розвиток, вдосконалення та зміцнення фармацевтичної системи якості та системи управління якістю.

Лабораторія контролю якості знаходиться під керівництвом начальника лабораторії і входить до відділу контролю якості, який є структурним підрозділом ДП «Фарматрейд», діє у сфері контролю якості лікарських засобів у рамках Статуту ДП « Фарматрейд» та на підставі дійсного «Положення про лабораторію контролю якості». Відділ контролю якості незалежний від інших підрозділів ДП «Фарматрейд» і знаходиться під керівництвом Уповноваженої особи –Директора з питань контролю якості.

Лабораторія ВКЯ контролю якості пройшла атестацію:

  • на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів.

  • на право проведення вимірювань у сфері поширення та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ +380 (44) 496-4113