ДП "Фарматрейд" займається виробництвом iнфузiйних розчинiв з 2001 року. Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється на основi лiцензiї на виробництво лiкарських засобiв № 578984 Серія АВ  . ДП "Фарматрейд" є членом Всеукраїнської асоцiацiї iнфузiйних розчинiв , членом  асоцiацiї "ЄАН-Україна" та членом "Спілки підприємців і промисловців України".
ДП “Фарматрейд” засновано у 2003 році. Базою новоствореного підприємства була компанія "Грамед" яка заснована в 1999 р. на базі заводу "Граніт". Створення підприємства відбувалось за підтримки Президента України, Кабінету Міністрів України, при активному сприянні обласної та районної державних адміністрацій.
Основні етапи організаційного розвитку:
1999 рік - реєстрація підприємства;
1999 - 2000 рік - реконструкція виробничих приміщень;
2000 – 2001 рік - монтаж обладнання, отримання ліцензії на виробництво;
Березень 2001 року - початок випуску інфузійних розчинів.
2005 рік  - початок випуску власних ПВХ пакетів (ТУ У 25.2 - 32713212-001:2005)
Потужнiсть пiдприємства з випуску iнфузiйних розчинiв складає 4 млн. пакетів в рік.
Головна мета пiдприємства - забезпечення стабiльної якостi, ефективностi та безпеки iнфузiйних розчинiв, пiдвищення їх конкурентоспроможностi. Попит i авторитет у споживача можна завоювати тiльки якiсною продукцiєю. Досягаємо ми цiєї мети за допомогою розробленої i правильно органiзованої системи якості. На підприємстві розпочато роботу по впровадженню вимог GMP.

інфузiйний розчин